Black Swan Edyta Durmowicz realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty Black Swan Edyta Durmowicz

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: Black Swan Edyta Durmowicz poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.
Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączna wartość projektu: 435 800.00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 326 850.00 PLN